O mně

ATTILA VENCEL – MALÍŘ

Na této stránce se dozvíte, kdo je malíř Attila Vencel, a jaký jeho osobní příběh.
V mé BIOGRAFII a v mém UMĚLECKÉM PROHLÁŠENÍ se dočtete podrobněji o mé inspiraci a naleznete další informace a fakta o mně, a o mé tvorbě.

Malování je jako poezie

O mně – Attila Vencel – malíř

Narodil jsem se 14.7. 1972 ve Východoslovenské nížině, ve městě Kráľovský Chlmec. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Snině.
Věnuji se olejomalbě. Převládajícími tématy mých obrazů jsou krajina, příroda a květiny. Ve své abstraktní tvorbě rád pracuji s geometrickými tvary, barevnými plochami a strukturou. Využívám nejrůznější techniky. Pracuji prsty, štětcem, hadříkem a špachtlí. Případně kombinuji olejové barvy s akrylem. Jsem samouk.

Můj postoj…

Můj postoj k malbě a techniku malby výrazně ovlivnil ruský malíř Igor Sacharov, se kterým jsem se setkal začátkem roku 2017 v Moskvě a následně jsem s ním strávil několik dnů malování v krásném prostředí, v městečku Pereslavl-Zalesskij na břehu Pleščejeva jezera.

Má inspirace…

Mou velkou inspirací je francouzský Impresionismus 19. století a díla jeho představitelů jako např. Claude Monet, Camille Pissarro , Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir a česká krajinářská malba např. Antonína Slavíčka, Václava Radimského, Františka Kavána nebo Julia Mařáka a Augustina Mervarta.

Má tvorba…

Má tvorba se pohybuje na pomezí impresionistické a realistické malby. Je to jakýsi „crossover“ různých vlivů a inspirací z oblasti výtvarného umění, hudby, životní filozofie a vztahu k přírodě.
Snažím se, aby mé dílo vždy obsahovalo špetku poezie a lyričnosti. To, co tvoří, je má romantická duše. Ta udává tón.
V současné době také pořádám a vedu kurzy malby pro začínající umělce. Žiji a tvořím v Ostravě.

„Snažím se, aby mé dílo vždy obsahovalo špetku poezie a lyričnosti. To, co tvoří, je má romantická duše.Ta udává tón.“

 

Attila Vencel – Malíř
BIOGRAFIE
OMNĚ – ATTILA VENCEL
 

Současný umělec, malíř a lektor žijící a tvořící v Ostravě. Také jako lektor pomáhá začínajícím umělcům probouzet jejich přirozenou kreativitu a dovednosti na kurzech malby, které sám pořádá a vede. Attila Vencel se narodil 14.7.1972 ve Východoslovenské nížině, jako nejstarší ze tří synů, rodičům maďarské národnosti. Své dětství prožil v malé vesničce Szolnocska, která se stala v pozdějších letech jednou z jeho velkých inspirací. Část svých školních let dojížděl do nedalekého městečka Kráľovský Chlmec. Následně své základní vzdělání dokončil ve městě Veľké Kapušany v okrese Michalovce, kam se přestěhoval s celou rodinou. Jeho talent se projevoval v hodinách výtvarné a hudební výchovy. Také se účastnil soutěží v přednesu poezie ve slovenském jazyce.

STUDENTSKÁ LÉTA…

Vyrůstal v komunistickém režimu. Protože mu tenkrát nebylo umožněno pokračovat ve studiu na umělecké škole, rozhodl se vystudovat školu technického zaměření, ve městě Snina, v Prešovském kraji. Technické kreslení a deskriptivní geometrie na této škole, ho obohatily o rozvoj prostorového vidění, představivosti a základy perspektivy, což později zúročil při tvorbě svých obrazů. Během čtyř let strávených na této škole, obklopen panenskou přírodou Laborecké vrchoviny Bukovských a Vihorlatských vrchů se Attila Vencel také, aktivně věnoval hudbě a podílel na kulturním dění školy. Účastnil se místních soutěží Rusínské lidové písně, a také jako samouk, začal hrát na kytaru, skládat své první texty a písně.

PO STUDIÍCH…

Hned po ukončení svého středoškolského vzdělání nastoupil na 18-ti měsíční, základní vojenskou službu v Nepolisích, u Hradce Králové, kde zastával funkci skladníka proviantu a písaře roty. Zde si krátil čas kreslením ženských aktů pro “mazáky”. Po ukončení vojenské služby se přestěhoval ze Slovenska do Čech a po sérii příležitostných zaměstnání, se usadil na tři a půl roku ve zlatnictké dílně. Ruční výroba šperků, pro něj znamenala příležitost dalšího rozvoje a získání nových zkušeností. Současně pracoval na svém hudebním projektu jako autor, skladatel a interpret. Jeho cesta muzikanta a hudebnika nakonec vyústila po 10-ti letém snažení ve významnou spolupráci a k smlouvě s hudebním vydavatelstvím Warner Music pro ČR s projektem popové skupiny V.I.P.

V roce 2002 se stal spolumajitelem a provozovatelem “Sherlock’s Pubu” na legendární Stodolní ulici v Ostravě. Tím započala éra jeho bohémského, uměleckého života. Organizování hudebních projektů, koncertů, agenturní činnost, propagace a reklama, setkávání se s nejrůznějšími umělci ze světa hudby, divadla, výtvarného umění, módy, ale i politiky, večírky, filozofování. To vše bylo součástí dalších 16-ti let jeho života, počas kterého se v něm postupně probouzela touha, opět tvořit.

ZÁSADNÍ IMPULZ…

Zásadním impulzem pro něj bylo setkání s ostravským malířem Dali Figelyem, který v něm podnítil starou vášeň pro výtvarné umění. Inspirace Attily Vencela vychází z lásky ke krajině a přírodě, se kterou je již od mládí úzce spjat. Citlivě vnímá její křehkou harmonii, kterou se snaží nalézat a sdílet i ve svém životě, v práci, ve vztahu k lidem a k životnímu prostředí. Cítí to jako nikdy nekončící proces, životní cestu a snahu nacházet vyšší a vyšší úroveň harmonie. Velkou inspiraci našel ve tvorbě impresionistů 19.století jako například Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir a Edgar Degas. Z představitelů tzv. “kalifornského impresionismu” to byli např. William Keith, Benjamin Chambers Brown, Selden Connor Gile. Z českých malířů potom Antonín Slavíček, Václav Radimský, František Kaván, Julius Mařák a Augustin Mervart. Také čerpá z děl ruských malířů jako Korovin, Polenov, Ajvazovskij, Levitan, Repin a Šiškin. Attila Vencel je samouk. Jeho postoj k malbě a techniku malby výrazně ovlivnil ruský malíř Igor Sacharov, se kterým se setkal začátkem roku 2017 v Moskvě a následně s ním strávil několik dnů malování v krásném prostředí, v městečku Pereslavl-Zalesskij na břehu Pleščejeva jezera. Věnuje se převážně olejomalbě. Převládajícími tématy jeho obrazů jsou krajina, příroda a květiny. Ve své abstraktní tvorbě rád pracuje s geometrickými tvary, barevnými plochami a strukturou. Využívá nejrůznější techniky. Maluje prsty, štětcem, hadříkem a špachtlí. Případně kombinuje olejové barvy s akrylem. Jeho tvorba se pohybuje na pomezí impresionistické a realistické malby. Je to jakýsi „crossover“ různých vlivů a inspirací z oblasti výtvarného umění, hudby, životní filozofie a vztahu k přírodě.

“ Snažím se, aby mé dílo vždy obsahovalo špetku poezie a lyričnosti. To, co tvoří, je má romantická duše. Ta udává tón. “ – Attila Vencel.

 

AKTIVITY…

• DUBEN 2018 – Samostatná výstava – Abstrakce / Krajina – Ostravanka Coffee Shop – Ostrava
• 5.10 – 5.11. 2018 – Samostatná výstava, vernisáž – PROLÍNÁNÍ – Abstrakce / Krajina – Kavárna MARYČKA – DOV. – Ostrava
• 21.8.2018 – Live vysílání – ČT2 – Host Dobrého rána

UMĚLECKÉ PROHLÁŠENÍ

V mé současné tvorbě převládají motivy krajiny, přírody a květin, někde na pomezí realistické a impresionistické malby. Ve své abstraktní tvorbě rád experimentuji s geometrií, strukturou, barevnými plochami, ale i s přírodními motivy. Snažím se o prolínání nejrůznějších technik.

TECHNIKA…
Maluji na plátno, olejovými barvami. U svých abstraktních obrazů využívám i kombinaci oleje s akrylem. Obraz začínám podmalbou. Tmavá místa a stíny maluji tenkými vrstvami a následně kladu barvy pastózně, vysoké vrstvy barev čistých tónů. Práci se snažím z větší části zvládnout „alla prima“, následně dokončovací práce můžou trvat i několik dnů či týdnů. Je to různé. Pracuji štětci, prsty, hadříkem i malířskou špachtlí. Techniku a výrazové prostředky ale často měním, přizpůsobuji zvolenému tématu, motivu.

INSPIRACE…

Příroda skýtá nepřeberné množství inspirativních scenérií. Snažím se zachytit hru světla a stínů, prchající moment a náladu. Důležitým aspektem mé tvorby je i snaha vtisknout svému dílu i trochu své vlastní poezie a lyričnosti. Také se ve svých obrazech snažím uplatňovat efekt mozaiky, pokládáním barevných skvrn a ploch vedle sebe. Mám rád živé barvy, pastelové tóny. V tomto směru obdivuji barevnost Van Goghovy tvorby.

Můj vztah ke krajině a přírodě významně formoval můj blízký vztah s dědečkem, vášnivým rybářem, který mně často brával s sebou, na toulky přírodou a učil mně lásce k lesům, loukám, stráním, řekám a všemu živému.

Za první kontakty s výtvarným uměním vděčím svému otci, který rád kreslil a byl velmi tvůrčí a zručný v práci se dřevem, ve vyřezávání a technice vypalování do dřeva. Důležitou roli sehrála i tvorba mého bratrance Zoltána, který vytvářel obrazy, mozaiky z rozmanitých, dřevěných dýh.

Zásadním momentem mého dospívání byla i zrovna rodící se sametová revoluce, které jako student, jsem byl součástí a která přinesla do mého života nové naděje.

Období po „sametové revoluci“ bylo plné očekávání, vzrušení a také zmatku. Začínala má cesta k samostatnosti a byl jsem vhozen do víru života bez zázemí a rodiny v úplně novém prostředí na severu Moravy v Ostravě, kam jsem se přestěhoval hned po vojně. Bylo to pro mne velmi složité období plné konfrontace, životních zkoušek a zklamání.

ŽIVOTNÍ EPIZODA…

Nová epizoda mého života započala, když jsem se stal spoluvlastníkem Sherlock’s Pubu na Stodolní ulici v Ostravě. Měl jsem možnost hlouběji nahlédnout do světa umělců. Potkat mnoho zajímavých a inspirativních lidí. Významně to ovlivnilo mé zrání jako člověka a také jako umělce. Formovalo to můj nadhled, „focus“ zaměřený na smysl života a mé další směřování. Současně se ve mně otevřela nová cesta člověka duchovního a renesančního, s vírou v lepší budoucnost a schopnost transformace ducha, jedině ruku v ruce s přírodou, vesmírem a lidskou kreativitou. V této době jsem potkal svoji manželku Alici, která se stala mým životním i duchovním partnerem a mou velkou oporou.

Najednou jsem cítil potřebu přehodnotit priority, zavést harmonii a nastavit nový řád. Jednoznačně jsem chtěl změnu. A to změnu zásadní. Místo nekonečného nočního života, žít ve dne, kreativně a efektivně. Začal proces pomalé transformace, vzdělávání, práce a tvůrčí činnosti. Přitom jsem bytostně cítil potřebu se vyjadřovat, tvořit, rozvíjet se. Byl to návrat k výtvarnému umění. K tomu, co stálo na počátku.

IDEA…

Malba a barvy jsou pro mne prostředkem, alternativou, jazykem sebevyjádření a interakcí s okolním světem. Velmi důležitou formou komunikace, jako nezbytný předpoklad k nalezení vnitřní rovnováhy. Když maluji, v tu chvíli cítím, že je to celé jenom o mně, teprve jsem to já – „Attila Vencel – malíř“, štětce, barvy a plátno jako další list knihy mého života.. Ve své tvorbě bych rád poukázal na krásy přírody a upozornil na její křehkost a význam pro naše lidské životy. Člověk, který jí nepřirozeným, svrchovaným přístupem a způsobem chování devastuje a narušuje, se stává parazitující bytostí. Narušená vzájemná symbióza, se pak nezbytně odráží v nás samotných, v našich životech a mezilidských vztazích. Důležitým posláním každého z nás, by měla být snaha, opět nalézt ztracenou rovnováhu.

Attila Vencel - Malíř - Jako malý chlapec

Můj příběh

O MNĚ – ATTILA VENCEL – MALÍŘ

Můj příběh, je příběhem malého kluka, nejstaršího ze tři bratrů, vyrůstajícího v jedné zapadlé, leč malebné vesničce na východním Slovensku. Zasvěcen svým dědečkem do kouzla a tajů rybaření, poznával nejrůznější zákoutí a krásy tohoto blaženého kraje a okouzlen touto romantickou atmosférou, hodiny a hodiny vysedával u vody, na březích tůní a mrtvých ramen řeky Latorica. Své dětství prožil jakoby v oparu, v jedné dlouhé meditaci. Avšak tento obraz v něm  přetrvá již navěky a stal se jeho nedílnou součástí. Ano… Je to pořád ve mě. Doprovází mne celým mým dosavadním životem a zcela jistě ovlivňuje vše, co dělám. Mé myšlení i cítění. Je to v každém mém obraze. Ten naivní malý kluk z fotky, snílek s citlivou a romantickou duší.

„OZVĚNA MÉHO VNITŘNÍHO HLASU“

O MNĚ – ATTILA VENCEL – MALÍŘ

 

Zastávám názor, že člověk se má vyvíjet, posouvat vpřed  a hledat svou životní roli, polohu ve které se cítí být celistvým , a ve které je schopný plně rozvinout svůj talent. Uzavřel jsem jedno období svého bujarého, bohémského života a paradoxně se vrátil k tomu, co bylo na začátku, abych se posunul vpřed. Výtvarné umění bylo vždy součástí mého života. Můj otec, který mne inspiroval svými kresbami a uměleckým cítěním, když pracoval se dřevem, či jinými materiály a můj umělecky všestranný bratranec, byli pro mne stimulem v období mého dospívání.

V životě často dojdete do bodu, kdy cítíte, že je toho moc a že se potřebujete zastavit, přehodnotit priority a něco změnit. Rozhodl jsem se stát se nezávislým na jiných, jít naproti své potřebě kreativního projevu. Rukami něco vytvořit a vidět hmatatelný výsledek své práce. Malba a obraz tohleto vše splňují. Proplouvám životem, padám a opět vstávám… Ale pořád tvořím. Byly časy, kdy jsem psal básně, skládal písně. Teď maluji, tak se dívejte.
Jsem důkazem toho, že snít je nezbytné!
Já tím, jsem živ!

Dozvíš se o mně víc – Attila Vencel

Buď ve spojení

Možná tě inspiruje to, co čteš o mně. Možná máš podobný příběh a touhu tvořit, tak jako já. Tak se spojme, a můžeme tvořit společně.

MALÍŘ Z OSTRAVY – CZ

ATTILA VENCEL

Malíř